col•legi mare de déu del carme

Estratègia
digital

 

 

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

COL•LEGI SANta teresa de jesús

Estratègia digital

És la planificació que fem per aconseguir els objectius de centre. L’apartat d’estratègia digital de centre es divideix en 4 fases:
La diagnosi, els objectius, la planificació i el seguiment i l’avaluació.

1.- Diagnosi

Punts forts i febles de l’estratègia digital del nostre centre. Aquesta informació surt de diferents enquestes a les famílies, alumnat i professorat.

2.- Objetius

Què hem de millorar i com?

3.- Planificació i seguiment

Els objectius es reparteixen per àmbits i necessitats. A més a més, es fa un seguiment de les seves aplicacions a l’aula.

4.- Avaluació

Després de l’aplicació es fa una revisió periòdica per veure si els objectius i les necessitats del centre canvien .

COL•LEGI Mare de Déu del carme

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

C-1 3r-6è Ed.PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. PRIMÀRIA
formulari

de contacte

LOPD

3 + 11 =

Responsable del tractament. El Col·legi Mare de Déu del Carme, amb domicili al c/ Dr. Robert nº 5-9, el Prat de Llobregat. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dadeshttps://escolamdcprat.com/politica-de-privacitat/

 Accepto el tractament de les meves dades en les condicions exposades