Col•legi mare de déu del carme

Projecte
Lingüístic

 

C-1 3r-6è Ed.Primària 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer del Dr. Robert, 5 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed.Primària | Carrer de Narcís Monturiol, 53 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

col•legi mare de déu del carme

Projecte Lingüístic

El PROJECTE LINGÜÍSTIC defineix:

La llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del centre.

El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana, anglesa i francesa) en els processos d’ensenyament i aprenentatge per tal que  els nostres alumnes esdevinguin competents lingüísticament.

 El Projecte Lingüístic  concreta el tractament de les diferents llengües a les diferents etapes en les següents accions:

LLENGUA CATALANA

 • Ed Infantil
 •  Inici a la lectoescriptura amb el mètode “Ludilletres”
 • Educació Primària
 • Els alumnes treballen 4h setmanals de l’aprenentatge de ll. catalana
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Tractament de manera integrada d’ambdues llengües.
 • 6h setmanals

LLENGUA CASTELLANA

 • Ed Infantil
 • Reforçar la competència oral.
 • Educació Primària
 • 2,5 llengua castellana.
 • 1h Metodologia Progrentis (Programa desenvolupat en llengua castellana de desenvolupament de destreses d’alfabetització informacional amb la que els alumnes aprenen a aprendre).
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • 1h Metodologia Progrentis (Programa desenvolupat en llengua castellana de desenvolupament de destreses d’alfabetització informacional amb la que els alumnes aprenen a aprendre).

LLENGUA ANGLESA

El plantejament de l’aprenentatge de la Llengua anglesa com a primera llengua estrangera es centra en anar augmentant el seu ús com a llengua vehicular al llarg de l’escolaritat.

Per tal d’afavorir l´ús de la llengua amb models lingüístics nadius l’escola participa del programa d’Auxiliars de conversa des de fa molts anys. Aquesta figura possibilita el contacte amb la llengua amb una persona nativa i al mateix temps posa en situació de necessitat d’ús als alumnes. El programa atén a tots els alumnes de l’escola.

Ed Infantil

 • P3, P4 i P5: Inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa (3h setmanals).
 • El sistema AMCO d’aprenentatge de la llengua anglesa es fonamenta en les Intel·ligències Múltiples i metodologies actives, desenvolupant la competència comunicativa dels nostres alumnes fent ús d’estratègies més innovadores com el desenvolupament de les habilitats de pensament, rutines, ús de mapes mentals i organitzadors gràfics, treball cooperatiu i realització de projectes.

 Educació Primària

 • El nombre d’hores que dediquen els alumnes a l’aprenentatge de la primera llengua estrangera és
 • 2h setmanals a C. inicial
 • 3h setmanals a CM i CS
 • A l’Educació primària els alumnes fan l’àrea de Visual i Plàstica en llengua anglesa des de 3r de Primària fins a 6è.
 • A més a més, es realitzen diferents Unitats didàctiques amb activitats AICLE en Coneixement del Medi.
 • El sistema AMCO d’aprenentatge de la llengua anglesa es fonamenta en les Intel·ligències Múltiples i metodologies actives, desenvolupant la competència comunicativa dels nostres alumnes fent ús d’estratègies més innovadores com el desenvolupament de les habilitats de pensament, rutines, ús de mapes mentals i organitzadors gràfics, treball cooperatiu i realització de projectes

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • El nombre d’hores que dediquen els alumnes a l’aprenentatge de la primera llengua estrangera és   3h setmanals a 1r, 3r i 4t. I  4h setmanals  a 2n. Optatives de reforç a 1r i 2n d’ESO.
 • A l’ESO  els alumnes fan les àrees de Visual i Plàstica i d’Educació Física en llengua anglesa a tota l’etapa.
 • A més a més, es realitzen diferents Unitats didàctiques amb activitats AICLE en diferents matèries.
 • En acabar l’etapa els alumnes de 4t d’ESO realitzen Estades lingüístiques a Londres (4t ESO)

LLENGUA FRANCESA

La llengua francesa és la segona llengua estrangera de la nostra escola. S’introdueix a 6è de Primària com a Activitat Complementària, 1 h a la setmana.

A l’ Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una Optativa de 1r a 4t d’ESO. 2h de 1r a 3r d’ESO i 3h a 4t.

COL•LEGI mare de déu del carme

On som?

C-1 3r-6è Ed. Primària 1r-2n Cicle D’ESO

Carrer del Dr. Robert, 5

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 379 06 65

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. Primària

Carrer Narcís Monturiol, 53

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 478 28 33

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

formulari

de contacte

LOPD

9 + 4 =