col•legi mare de déu del carme

Missió, Visió
i Valors

 

 

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

Missió, Visió i Valors

El Col·legi Mare de Déu del Carme, té implantat un sistema de gestió de la qualitat a tots els processos i activitats relacionats amb les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria així com els serveis d’acollida i menjador. No és aplicable el punt 7.1.5 de la norma ISO 9001 per no disposar d’equips de mesura crítics i necessaris per l’activitat.

La Política de Qualitat es basa en la seva Missió i pretén assolir els reptes de la Visió.

Com a escola cristiana inspirada en l’obra del fundador de la Congregació de les Carmelites Missioneres, Francesc Palau i Quer, volem educar l’alumnat per ser capaç de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb si mateix, amb els i les altres, amb l’entorn i amb Déu i així arribar a ser persones compromeses en la transformació d’un món més just, humà, pacífic, solidari i sostenible.

El nostre alumnat en finalitzar la seva escolaritat seran:

 • Persones autònomes, competents i capaces de treballar de manera cooperativa en un món global.
 • Persones amb gran capacitació digital, conscients que les eines informàtiques són claus per a la seva formació continuada però sent crítics amb els aspectes negatius que també comporten.
 • Persones amb capacitat d’adaptació, capaces de comunicar-se amb persones diverses, en diferents idiomes, en un món multicultural i divers.
 • Persones preparades amb una formació integral havent desenvolupat les seves capacitats físiques, intel·lectuals, socials, transcendents i afectives com a base del desenvolupament de totes les seves competències que les portin a viure en plenitud personal.

El nostre alumnat en finalitzar la seva escolaritat seran:

 • L’Escola Mare de Déu del Carme volem ser reconeguts com un centre

 • Referent i diferenciat al Prat de Llobregat pel seu nivell de formació integral del nostre alumnat amb els mitjans i requisits del nostre món actual canviant.

 • Acollidor de la diversitat en el seu més ampli sentit, que ajuda a créixer a cada persona des de la seva unicitat i originalitat però en relació enriquidora amb l’altre.

 • Potenciador de la dimensió social del nostre alumnat basant la nostra educació en l’alteritat sent sensibles a les necessitats del món i lluitant activament per a la seva transformació i per la justícia.

 • Afavoridor d’una educació basada en la dimensió ètica i transcendent que s’esforça en el treball de la vida interior del seu alumnat com a base del seu ésser persona conscient i compromesa en tots els aspectes de la seva vida.

 • Dinamitzador de les relacions de la Comunitat Educativa des de la participació, l’obertura, el respecte i diàleg en què tots els seus membres (famílies, alumnes, personal docent, personal no docent i religioses) tenen paraula i presència activa i compromesa.

 • Promotor de la formació permanent i l’acompanyament del seu personal com a clau de la millora contínua dels processos educatius i dels serveis.

Per aconseguir la nostra missió, com a escola evangelitzadora, seguidora del model de Jesús de Natzaret, treballem i vivenciem els valors cristians i humans com a pilars de la formació integral del nostre alumnat.

 • RESPECTE: Fomentant una actitud de senzillesa, llibertat i acollida. Afavorint la capacitat d’escoltar, dialogar i afavorir l’expressió lliure d’idees i creences. Impulsant actituds obertes a les aportacions d’altres cultures i rebutjant comportaments segregadors i selectius de qualsevol tipus , creant espais de tolerància, respecte i pau que porten al coneixement, acceptació i valoració de cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.
 • CULTIU DE LA INTERIORITAT: cultivant l’interior com a espai de la descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d’alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix, en els altres i en la natura.
 • FOMENTAR LA SOLIDARITAT I LA JUSTÍCIA : sent sensibles a les necessitats dels altres, ser capaços d’oferir ajuda implicant-se personalment, educant l’alumnat des de la perspectiva d’un món global i interconnectat en què es necessiten persones responsables que optin per l’eradicació de les injustícies que el regeixen.
 • RESPONSABILITAT I ESFORÇ: fomentant la responsabilitat i l’esforç del nostre alumnat com a eix per al seu creixement integral i la seva maduració sent capaços de conduir la seva pròpia vida treballant per fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.

Per a garantir-ho, la direcció de centre es compromet a:

 • Complir els objectius establerts i els requisits legals i reglamentaris que són d’aplicació.
 • Potenciar la millora contínua i la orientació al client
 • Revisar i divulgar la política de qualitat al personal del centre.

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat, i revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que tenim encomanada.

EQUIP DIRECTIU, 21 d’abril de 2021

COL•LEGI mare de déu del carme

On som?

C-1 3r-6è Ed. Primària 1r-2n Cicle D’ESO

Carrer del Dr. Robert, 5

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 379 06 65

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. Primària

Carrer Narcís Monturiol, 53

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 478 28 33

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

formulari

de contacte

LOPD

1 + 6 =

Responsable del tractament. El Col·legi Mare de Déu del Carme, amb domicili al c/ Dr. Robert nº 5-9, el Prat de Llobregat. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dadeshttps://escolamdcprat.com/politica-de-privacitat/

 Accepto el tractament de les meves dades en les condicions exposades