col•legi mare de déu del carme

Missió, Visió
i Valors

 

 

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

C-1 3r-6è Ed. PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer Major de Sant Pere, 19 · 08222 Terrassa (Barcelona)

Missió, Visió i Valors

 

El Col·legi Mare de Déu del Carme té implantat un sistema de gestió de la qualitat a tots els processos i activitats relacionats amb les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria així com els serveis d’acollida i menjador. No és aplicable el punt 7.1.5 de la norma ISO 9001 per no disposar d’equips de mesura crítics i necessaris per l’activitat.

 

La Política de Qualitat es basa en la seva Missió i pretén assolir els reptes de la Visió.

 

 

El Col·legi Mare de Déu del Carme té en el compromís ètic i responsable una de les bases fonamentals. La igualtat de tots els éssers humans constitueix un valor fonamental per al desenvolupament sostenible i pacífic de la societat, i en concret, la igualtat entre homes i dones representa un dels reptes que cal afrontar per tots els actors socials, entre els quals l’escola ha de tenir un paper fonamental.

És per això que declarem el nostre compromís amb la igualtat de tracte entre sexes, així com la prevenció de l’assetjament sexual i laboral i l’erradicació de la Violència de Gènere, motiu pel qual establim un Pla d’Igualtat amb l’objectiu de dur a terme el compromís declarat.

 

Com a escola cristiana inspirada en l’obra del fundador de la Congregació de les Carmelites Missioneres, Francesc Palau i Quer, volem educar l’alumnat per ser capaç de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb si mateix, amb els i les altres, amb l’entorn i amb Déu i així arribar a ser persones compromeses en la transformació d’un món més just, humà, pacífic, solidari i sostenible.

El nostre alumnat en finalitzar la seva escolaritat seran:

 • Persones autònomes, competents i capaces de treballar de manera cooperativa en un món global.
 • Persones amb gran capacitació digital, conscients que les eines informàtiques són claus per a la seva formació continuada però sent crítics amb els aspectes negatius que també comporten.
 • Persones amb capacitat d’adaptació, capaces de comunicar-se amb persones diverses, en diferents idiomes, en un món multicultural i divers.
 • Persones preparades amb una formació integral havent desenvolupat les seves capacitats físiques, intel·lectuals, socials, transcendents i afectives com a base del desenvolupament de totes les seves competències que les portin a viure en plenitud personal.

El nostre alumnat en finalitzar la seva escolaritat seran:

 • L’Escola Mare de Déu del Carme volem ser reconeguts com un centre

 • Referent i diferenciat al Prat de Llobregat pel seu nivell de formació integral del nostre alumnat amb els mitjans i requisits del nostre món actual canviant.

 • Acollidor de la diversitat en el seu més ampli sentit, que ajuda a créixer a cada persona des de la seva unicitat i originalitat però en relació enriquidora amb l’altre.

 • Potenciador de la dimensió social del nostre alumnat basant la nostra educació en l’alteritat sent sensibles a les necessitats del món i lluitant activament per a la seva transformació i per la justícia.

 • Afavoridor d’una educació basada en la dimensió ètica i transcendent que s’esforça en el treball de la vida interior del seu alumnat com a base del seu ésser persona conscient i compromesa en tots els aspectes de la seva vida.

 • Dinamitzador de les relacions de la Comunitat Educativa des de la participació, l’obertura, el respecte i diàleg en què tots els seus membres (famílies, alumnes, personal docent, personal no docent i religioses) tenen paraula i presència activa i compromesa.

 • Promotor de la formació permanent i l’acompanyament del seu personal com a clau de la millora contínua dels processos educatius i dels serveis.

Per aconseguir la nostra missió, com a escola evangelitzadora, seguidora del model de Jesús de Natzaret, treballem i vivenciem els valors cristians i humans com a pilars de la formació integral del nostre alumnat.

 • RESPECTE: Fomentant una actitud de senzillesa, llibertat i acollida. Afavorint la capacitat d’escoltar, dialogar i afavorir l’expressió lliure d’idees i creences. Impulsant actituds obertes a les aportacions d’altres cultures i rebutjant comportaments segregadors i selectius de qualsevol tipus , creant espais de tolerància, respecte i pau que porten al coneixement, acceptació i valoració de cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.
 • CULTIU DE LA INTERIORITAT: cultivant l’interior com a espai de la descoberta d’un mateix, de l’altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d’alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del transcendent en un mateix, en els altres i en la natura.
 • FOMENTAR LA SOLIDARITAT I LA JUSTÍCIA : sent sensibles a les necessitats dels altres, ser capaços d’oferir ajuda implicant-se personalment, educant l’alumnat des de la perspectiva d’un món global i interconnectat en què es necessiten persones responsables que optin per l’eradicació de les injustícies que el regeixen.
 • RESPONSABILITAT I ESFORÇ: fomentant la responsabilitat i l’esforç del nostre alumnat com a eix per al seu creixement integral i la seva maduració sent capaços de conduir la seva pròpia vida treballant per fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.

Per a garantir-ho, la direcció de centre es compromet a:

 • Complir els objectius establerts i els requisits legals i reglamentaris que són d’aplicació.
 • Potenciar la millora contínua i la orientació al client
 • Revisar i divulgar la política de qualitat al personal del centre.

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat, i revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir millor la missió que tenim encomanada.

EQUIP DIRECTIU, 21 d’abril de 2021

COL•LEGI mare de déu del carme

On som?

C-1 3r-6è Ed. Primària 1r-2n Cicle D’ESO

Carrer del Dr. Robert, 5

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 379 06 65

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. Primària

Carrer Narcís Monturiol, 53

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

Horari d'atenció

de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 18:00

Telèfon contacte

93 478 28 33

E-mail

esc-mdeucarmeprat@xtec.cat

formulari

de contacte

LOPD

1 + 5 =

Responsable del tractament. El Col·legi Mare de Déu del Carme, amb domicili al c/ Dr. Robert nº 5-9, el Prat de Llobregat. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dadeshttps://escolamdcprat.com/politica-de-privacitat/

 Accepto el tractament de les meves dades en les condicions exposades