col•legi mare de déu del carme

Estratègia digital
de centre (EDC)

 

 

C-1 3r-6è Ed.Primària 1r-2n Cicle D’ESO | Carrer del Dr. Robert, 5 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed.Primària | Carrer de Narcís Monturiol, 53 • 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

COL•LEGI mare de déu del carme

Què és l’EDC?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

COL•LEGI mare de déu del carme

Quines fases té l’estratègia digital?

Aquestes 4 fases formaran part del desenvolupament durant tota la creació i revisió de la EDC. Aquest document té la característica de estar viu, això significa que es va modificant segons les necessitats i novetats del centre, any tras any.

Durant els curs 21-22 el Col•legi Mare de Déu del Carme ha començat a crear i desenvolupar la seva pròpia estratègia digital de centre. El primer pas ha estat crear una comissió digital i presentar-la al Consell Escolar.

Qui forma part de la
comissió digital?

  • Núria Espejo

  • Paula García

  • Carolina Llana

  • Albert Valldosera

COL•LEGI mare de déu del carme

Quina és la nostra tasca com a comissió digital?

És l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser l’equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre.

Per portar a terme aquesta funció, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius. La Comissió ha de ser un equip dinamitzador que faci arribar l’estratègia digital a tota la comunitat educativa.

I molt més……

COL•LEGI Mare de Déu del carme

On som?

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

C-1 3r-6è Ed.PRIMÀRIA 1r-2n Cicle D’ESO

C-2: P3, P4 i P5 1r i 2n Ed. PRIMÀRIA
formulari

de contacte

LOPD

11 + 9 =

Responsable del tractament. El Col·legi Mare de Déu del Carme, amb domicili al c/ Dr. Robert nº 5-9, el Prat de Llobregat. Finalitat del tractament. Atendre la seva sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dadeshttps://escolamdcprat.com/politica-de-privacitat/

 Accepto el tractament de les meves dades en les condicions exposades